Etalagebenen - Claudicatio Intermittens

Fysiotherapie Van Eekelen Oisterwijk

Etalagebenen

Wat zijn Etalagebenen/Claudicatio Intermittens?

Als er sprake is van etalagebenen uit zich dat doordat pijn ontstaat in, meestal, de kuit(en) tijdens lopen. Omdat rust de pijn doet zakken zal men geneigd zijn even te blijven staan. Om dat een doel te geven is een etalage een goed reden te blijven staan. Vandaar de naam.

De klachten ontstaan omdat spieren meer zuurstof vragen dan door de vernauwde vaten kan worden aangevoerd. Zonder pijn is er blijkbaar geen tekort en heeft het lichaam geen reden de doorbloeding aan te passen. Alleen als regelmatig en vaak ‘teveel’ bloed wordt gevraagd, zal het lichaam proberen de aanvoer van bloed te verbeteren. Die aanpassing bestaat uit het toenemen van het aantal vaten. De effecten van verbetering van de doorbloeding komt heel gelijkmatig. Soms kan een bepaalde afstand sneller worden gelopen of ontstaat tijdens een bekende activiteit minder pijn.
Een verbeterde doorbloeding die het gevolg is van een reactie van het lichaam, is beter dan die als gevolg van een ingreep zoals bijvoorbeeld een stent.

Een doorverwijzing door de vaatchirurg is er meestal een voor gesuperviseerde looptraining. Tijdens het eerste consult vindt eerst een intake plaats. Er wordt een inventarisatie gemaakt van de huidige toestand en, zeker niet onbelangrijk, het te bereiken resultaat.