COPD Begeleiding

Fysiotherapie Van Eekelen Oisterwijk

Manuele Therapie

Wat is COPD?

COPD is een aandoening aan de longen waardoor ademhalen moeilijker wordt. Hierdoor worden gewone dingen moeilijk en zwaar. Denk bijvoorbeeld aan sporten, douchen, aan- en uitkleden, bukken, traplopen of boodschappen doen.

Onder COPD wordt verstaan emfyseem en chronische bronchitis.

Emfyseem

Emfyseem is het minder veerkrachtig worden van de longen en verlies van longblaasjes. De longblaasjes zijn nodig voor het in het lichaam opnemen van zuurstof en afvoeren van onder andere koolzuurgas. Door het afnemen van het aantal longblaasjes ontstaat bij inspanning een gevoel van benauwdheid, omdat er minder zuurstof in het lichaam kan komen dan eigenlijk nodig is.

Al tijdens het onderzoek bij de eerste afspraak zal blijken of en hoe jouw specifieke klacht verholpen kan worden. Direct na de eerste afspraak heb kun je dus duidelijkheid hebben over de verdere behandeling.

Chronische Bronchitis

Chronische bronchitis is het geïrriteerd zijn van de wand van de grote luchtpijp en zijn vertakkingen in de longen. Er is sprake ven een verhoogde slijmproductie. Daardoor wordt de doorgang nauwer en kan er minder makkelijk lucht naar binnen en buiten.

Conditie

Conditie bepaalt het inspanningsniveau. Voor alles wat we doen is zuurstof nodig. Als onvoldoende zuurstof kan worden opgenomen, wordt daardoor de conditie beperkt. Dat kan merkbaar worden doordat men na een inspanning sterk gaat piepen of hijgen. Soms ontstaat daardoor een bepaalde angst waardoor men in de toekomst dergelijke inspanningen gaat vermijden. Conditie blijft op peil, of de afname ervan wordt vertraagd door regelmatig iets meer te doen dan we met gemak kunnen. Maar als een onprettig en angstig gevoel daar het gevolg van is zal men die inspanningen gaan vermijden. Het gevolg daarvan is dat de conditie nog meer afneemt waardoor het moment van benauwdheid sneller ontstaat. Die benauwdheid is onprettig en wordt daarom vermeden

Spierfunctie/Kracht

Omdat men geneigd is het lichaam steeds minder te belasten neemt vaak ook de kracht af. Een goede spierfunctie is belangrijk omdat de inspanningen dan lichter worden.
Waar hart en longen de circulatiepomp en luchtfilter zijn, vormen de spieren de motor van het lichaam. Spieren kunnen de energie die zij nodig hebben alleen aanmaken met behulp van zuurstof. Als de aanvoer van zuurstof is beperkt zal de energieproductie voor de spieren afnemen Hoewel iedereen met een slechte conditie dat merkt, zijn de effecten bij iemand met COPD duidelijker merkbaar. Hoe effici├źnter de spieren met energie omgaan, hoe minder er aangevoerd hoeft te worden.

Fysiotherapie

Fysiotherapie bij COPD is gericht op behoud, maar meer nog op vertragen van het afnemen van conditie en kracht. Er wordt ook aandacht besteed aan het uitvoeren van dagelijkse activiteiten van het dagelijks leven (ADL). Tijdens de begeleiding wordt geprobeerd binnen de mogelijkheden de conditie en kracht te verbeteren. De effecten die men al binnen enkele maanden na starten van de begeleiding kan bereiken worden veroorzaakt doordat het lichaam zuiniger met zuurstof omgaat. Uiteraard is de ernst van COPD bepalend voor het maximaal te behalen resultaat.

Vergoeding

Onder bepaalde omstandigheden wordt de begeleiding COPD vergoed vanuit de basisverzekering. Dan moet er sprake zijn van gevorderde COPD. Om dat vast te stellen moet u een aantal onderzoeken en testen ondergaan. Een aantal waarden die uit het onderzoek komen zijn bepalend voor toekenning of afwijzing door uw verzekeraar van een chronische machtiging. Als u voor een chronische machtiging in aanmerking komt zullen de eenentwintigste behandeling en verder door uw basisverzekering gedekt worden. Omdat de vergoeding uit de basisverzekering wordt vergoed, zal jaarlijks de eigen bijdrage worden verrekend.