Arthropraxie

Fysiotherapie Van Eekelen Oisterwijk

Arthropraxie

Wat is Arthropraxie?

Arthropraxie is een methode in de manuele therapie die niet uitgaat van theoretische bewegingsmogelijkheden. Als uitgangspunt geldt het momentane klachtenpatroon. Daarom is het behandelrecept individueel en alleen op het moment van onderzoek geldig.

De behandeling geschiedt niet door middel van ‘kraken’ maar net als bij methode Van der Bijl maakt deze manuele behandelmethode gebruik van ‘zachte’ mobiliserende handgrepen die binnen de fysiologische bewegingsmogelijkheden van het gewricht blijven.

Arthropraxie is ontwikkeld door de heer H. Quaadvliet. Hij was docent Methode Van der Bijl die werd onderwezen aan de School voor Manuele Therapie te Utrecht ten tijde van haar oprichter G. van der Bijl.

Geschiedenis

Toen G. van der Bijl in 1977 overleed was het aan de toenmalige docenten om de opleiding voort te zetten en de methode verder te ontwikkelen. Al snel ontstond onder de toenmalige docenten onenigheid over de uitgangspunten bij het verder uitbouwen van de theorie├źn. In de ogen van Quaadvliet zou de praktische werkelijkheid hier leidend moeten zijn.

G. van der Bijl had een voorgeschiedenis van leraar lichamelijke opvoeding, heilgymnastiek, chiropractie en osteopathie. Vanuit die achtergrond ontwikkelde hij zijn theorie├źn. Deze waren opvallend ten aanzien van bewegen en onbekend bij medici en paramedici. Dit was reden voor het niet accepteren ervan.
Inzichten over “bewegen” vanuit zijn vak leraar lichamelijke opvoeding en de inzichten vanuit de heilgymnastiek en de osteopathie leidden tot theoretische uitgangspunten, die in grote vaart aan een steeds groter aantal leerlingen werd onderwezen en die hun geldigheid ontleenden aan een grote effectieve handvaardigheid.
In zijn eigen praktijk behandelde H. Quaadvliet volgens zijn eigen inzichten. Deze waren gebaseerd op het gedachtegoed van Van der Bijl. Zo begon hij met het ontwikkelen van een behandelmethode waarbij niet de theoretische modellen leidraad waren maar het momentane klachtenpatroon van het individu. Zijn resultaten bleven niet onopgemerkt. Omdat in Amerika een voorkeur bestond voor een manuele behandelmethode waarin de hardere technieken niet voorkwamen, werd hij uitgenodigd zijn methode daar te komen doceren.

Arthropraxie is het onderzoeken, begrijpen en optimaliseren van gewrichtsfuncties, gebaseerd op de uitgangspunten van G. van der Bijl sr.