Arbeidsfysiotherapie

Fysiotherapie Van Eekelen Oisterwijk

Arbeidsfysiotherapie

Wat is Arbeidsfysiotherapie?

Arbeidsfysiotherapie is een verbijzonderde vorm van fysiotherapie die zich richt op de arbeidsgerelateerde problemen van de werknemer. De arbeidsfysiotherapeut begeleidt individuen met arbeidsgerelateerde klachten, het gaat hierbij om klachten van het houdings- en bewegingsapparaat en hun relatie tot de aangedane structuur, functioneel herstel, gedrag en arbeidsfactoren, door middel van training en het bezoeken van de werkplek, zodat er een complete aanpak is van die arbeidsgerelateerde klachten. Arbeidsfysiotherapie is dus altijd arbeidsrelevant.

Waarom naar een arbeidsfysiotherapeut in plaats van een fysiotherapeut?

Voor de arbeidsfysiotherapeut speelt het feit dat hun cliënten verzuimen of dreigen te verzuimen van het werk een belangrijke rol. De reguliere fysiotherapeutische behandeling richt zich op het opheffen of verminderen van stoornissen, beperkingen en handicaps. Veel stoornissen, beperkingen en handicaps waarmee mensen zich bij een fysiotherapeut melden zijn van invloed op de prestaties van de werknemer. In tegenstelling tot de reguliere fysiotherapeut die in zijn praktijk adviezen en instructies geeft aan de cliënt, is de arbeidsfysiotherapeut actief betrokken in de relatie tussen de werknemer en werkomgeving. Om een goede indruk te krijgen van de arbeidsomstandigheden zal een intake in de werkomgeving worden afgenomen. Zelfs een goed ingerichte werkplek geeft nog niet de garantie dat er op de juiste wijze gebruik van wordt gemaakt. Voor het beste resultaat trachten werknemer, werkgever en arbeidsfysiotherapeut samen een oplossing te vinden bij arbeidsrelevante, fysieke gezondheidsproblemen om te komen tot:

  • Vermindering verzuim.
  • Voorkomen van blijvende uitval.
  • Bevordering van zelfmanagement (gedragsverandering).
  • Verbeteren van het algemeen welbevinden.