Fysiotherapie

Fysiotherapie Van Eekelen Oisterwijk

Ruime Ervaring

Fysiotherapie Van Eekelen is al meer dan 14 jaar in Oisterwijk gevestigd.
Sinds 2006 is fysiotherapie in Nederland direct toegankelijk. Dat betekent dat u zelf mag uitmaken of u voor een bepaalde klacht naar een fysiotherapeut gaat. U heeft geen verwijzing of toestemming van de huisarts meer nodig voor een bezoek aan een fysiotherapeut. Het kan voorkomen dat uw huisarts voorstelt naar een bepaalde fysiotherapeut te gaan. U mag die suggestie volgen maar hoeft dat niet, er is geen verplichting.
U bepaald dus zelf naar welke fysiotherapeut u gaat.

Specialisaties

Meer informatie over onze behandelingen

Door de jaren heen is een uitgebreide expertise opgebouwd op verschillende gebieden. Hierdoor is het mogelijk de behandeling sterk op u persoonlijk af te stemmen. In de praktijk is geen noodzaak tot intern overleg waardoor er geen tijd verloren hoeft te gaan maar direct met de optimale behandeling voor u kan worden begonnen.

Manuele Therapie

Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds je houding en bewegingen te verbeteren…

Meer lezen…

Arthropraxie

Een manuele behandelmethode die niet uitgaat van theoretisch geconstrueerde bewegingsmodellen waaraan een individu moet voldoen…

Meer lezen…

Dry Needling

Dry needling is een uit canada afkomstige behandelmethode. Soms wordt het toegepast als op zelfstandige behandeling maar meestal als onderdeel van fysiotherapie en/of manuele therapie…

Meer lezen…

Arbeidsfysiotherapie

Arbeidsfysiotherapie is een verbijzonderde vorm van fysiotherapie die zich richt op de arbeidsgerelateerde problemen van de werknemer…

Meer lezen…

Mulligan Concept

Het ontstaan van het Mulligan Concept in de jaren ‘90 lijkt een logische stap in de ontwikkeling van de behandeling van klachten aan het bewegingsapparaat…

Meer lezen…

COPD Begeleiding

Als er sprake is van gevorderd COPD is het belangrijk de restfuncties van de longen aan te spreken en te oefenen…

Meer lezen…

Etalagebenen

Als er sprake is van etalagebenen wordt dat duidelijk doordat pijn ontstaat in de kuiten door lopen. Om die pijn te laten zakken moet met even blijven staan…

Meer lezen…