Fysiotherapie Van Eekelen Oisterwijk

Privacyverklaring

De vertrouwelijkheid van gegevens die u aan ons verstrekt is belangrijk voor ons. Dat vertrouwen is bepalend voor de kwaliteit van onze dienstverlening aan u en uiteindelijk voor het succes van de fysiotherapeutische behandeling in onze praktijk. In deze privacyverklaring geven wij u informatie hoe wij uw gegevens behandelen en vertellen wij u over de rechten die u heeft.

 1. Informatie over de praktijk (verwerkingsverantwoordelijke)

Wij zijn Fysiotherapie Van Eekelen, gevestigd aan de Lavendel 11, 5061 WB  OISTERWIJK, tel.nr: 013-5215464, mailadres info@fysiotherapievaneekelen.nl. De functionaris gegevensbescherming is J.G.M. van Eekelen

 1. Doel en wettelijke basis voor de verwerking

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden zoals:

 • Het verwerken van uw intake voor en bewaken van de voorgang van uw fysiotherapeutische behandeling
 • Het voeren van correpondentie van u, het verstrekken van informatie aan u of het financieel afhandelen van de behandeling

Wij zullen uw gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan hierboven beschreven, tenzij nadrukkelijk met u vooraf overeengekomen

Het bewaren van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en de praktijk. Ook dient de praktijk gegevens te bewaren om te voldoen aan wettelijke bepalingen rond vastleggen van medische/ fysiotherapeutische behandelingen en geldende bewaartermijnen.

 1. Welke gegevens worden opgeslagen en waar?

Van u worden contactgegevens, overige persoonlijke gegevens en gegevens omtrent gezondheid opgeslagen. Uw gegevens worden binnen de EU opgeslagen.

 1. Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?

Uw gegevens worden verwerkt door Winbase Software, een aanbieder van onze medische software (een zogenaamde SaaS-applicatie). Deze aanbieder is gecertificeerd op het gebied van gegevensbescherming (ISO 27001 en NEN 7510).
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij wij daartoe op voorhand om schriftelijke toestemming hebben gevraagd.

 1. De bewaartermijn

Uw gegevens worden bewaard in overeenstemming met de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen voor medische dossiers en de fiscale bewaartermijnen voor financiële gegevens.

Na deze bewaartermijn worden uw gegevens, zowel op papier als digitaal door ons vernietigd.

 1. Uw rechten met betrekking tot de verwerking

U heeft als betrokkene een aantal rechten met betrekking tot de door u verstrekte gegevens

 • U heeft het recht om uw medische dossier in te zien en/of een papieren afschrift te vragen
 • U heeft het recht om gegevens in uw medisch dossier te veranderen
 • U heeft het recht uw medisch dossier te laten vernietigen binnen drie maanden na een schriftelijk verzoek daartoe.

Indien u gebruik wilt maken van deze rechten kunt u een verzoek richten aan de praktijk op info@fysiotherapievaneekelen.nl. Wij zullen vervolgens contect met u opnemen om uw verzoek juist, volledig en tijdig te verwerken.

 1. Verdere vragen over deze privacyverklaring?

Stuur ons dan een mail op mailadres info@fysiotherapievaneekelen.nl

Mocht dit noodzakelijk achten, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, bereikbaar op telefoonnummer: 0900 – 2001 201